Kjennerud: Dette vil prege markedet denne uken

Kalenderen byr på flere interessante hendelser denne uken.

Børs

Denne uken vil markedsbevegelsene trolig ifølge Ole A. Kjennerud i DNB Markets drives mye av rapporteringssesongen. I dag skal Goldman Sachs rapportere sine tall, mens Bank of America og Blackrock kommer med sine resultater tirsdag.Positive overraskelserOgså på makrofronten byr kalenderen på flere interessante hendelser denne uken. På tirsdag får vi ZEW-indeksen fra Tyskland, som er ventet å falle videre i april. Gitt markedsutviklingen den siste tiden og at det nå ser ut til å gå mot en avtale mellom USA og Kina om å ende handelskrigen, kan det imidlertid ifølge Kjennerud komme positive overraskelser.«Andre forhold trekker imidlertid ned, som at USA de siste ukene (på ny) har truet med å innføre toll på europeiske biler, og at nøkkeltallene for Europa jevnt over har skuffet», skriver økonomen i morgenrapporten.Fra USA får vi vareproduksjonstall for mars, som er ventet litt opp etter sideveis utvikling i februar.«Industrisektoren i USA har hatt en svært bra utvikling de siste månedene, primært som følge av solid innenlandsk etterspørsel, mens sterk dollar og svake vekstimpulser fra utlandet har trukket ned», heter det fra Kjennerud.På onsdag vil markedene følge nøye med på de kinesiske nøkkeltallene, og hvorvidt veksttakten i Kina har begynt å ta seg opp.«Normalt vil BNP-tallene få mye oppmerksomhet, men det er få som stoler på Kinas rapportering. De månedlige nøkkeltallene for investeringene og aktiviteten i boligmarkedet er langt mer troverdig, og verdt å holde et øye med på», mener DNB Markets-økonomen.På torsdag tar vi fri her hjemme, men i andre land vil markedene holde åpne. Vi får også en rekke viktige nøkkeltall fra USA og eurosonen. Fra USA får vi detaljhandelen i mars, som er ventet opp 0,9 prosent fra måneden før.«Forbrukstallene har skuffet de siste månedene, som dels henger på nedstengingen av offentlig sektor rundt årsskiftet, og dels på markedsuroen på tampen av fjoråret. Et løft i detaljhandelen i mars slik konsensus venter, vil være en klar indikasjon på at oppbremsingen siden desember var midlertidig», heter det i rapporten.Skulle tallene derimot skuffe, kan det ifølge Kjennerud tyde på at mer varige forhold også har trukket forbruket ned.Blir «svært viktig»Fra eurosonen får vi flash-PMI-er for april, som vil være svært viktig for markedene. Sist måned falt industri-PMIen overraskende mye, som følge av et kraftig fall i den tyske indeksen.«Særlig ordretallene trakk ned, og pekte mot en betydelig nedgang i bedriftsinvesteringene i første halvår i år. Dette var noe av årsaken til at vi nedreviderte anslagene for Europa betydelig i forbindelse med vår oppdatering av økonomiske utsikter i april», skriver Kjennerud.DNB Markets har imidlertid lagt til grunn at ordretallene blir mindre negative fremover, og skulle apriltallene skuffe, kan det ifølge økonomene peke i retning av at fallet i bedriftsinvesteringene blir større enn lagt til grunn.På fredag er det ingen nøkkeltall av betydning, men en rekke store selskaper i USA vil legge frem sine resultater.

makro
ole andré kjennerud
dnb markets
aksjemarkedet