Kjøper aksjer i Oslo Børs

Blar opp 133 millioner kroner.

Nasdaq har i dag kjøpt 844.071 aksjer i Oslo Børs VPS til 158 kroner per aksje, opplyses det i en pressemelding. Det er samme kurs som vilkårene i budet Nasdaq har fremsatt, og Nasdaq bladde dermed opp drøye 133 millioner kroner for aksjene. Etter kjøpet er over 37 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS eid av Nasdaq eller omfattet av forhåndsaksepter. Til sammenligning eier konkurrenten Euronext 53,2 prosent av aksjene.-Vi fortsetter å forfølge vår ambisjon om å kjøpe Oslo Børs VPS, og vi er glade for at Finanstilsynet har anbefalt å godkjenne oss som ny eier. Basert på støtten fra selskapets styre og viktige nøkkelaktører i det norske finansmarkedet, er vi sikre på at vårt tilbud er det beste alternativet for et fortsatt fremgangsrikt norsk kapitalmarked. Vi ser nå frem til den endelige beslutningen fra Finanstilsynet, sier Nasdaq-sjef Lauri Rosendahl.Styret i Oslo Børs VPS har enstemmig anbefalt tilbudet. I tillegg har aksjonærer som representerer mer enn én tredjedel av aksjene i Oslo Børs VPS, inkludert de to største aksjonærene i Oslo Børs VPS, og selskapets administrerende direktør, nylig gitt sin støtte til budet som den beste løsningen for Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet, heter det i meldingen. På mandag ble det kjent at Finanstilsynet godkjente både Nasdaq og Euronext som kjøpere av Oslo Børs VPS. Finanstilsynet venter å ta den endelige avgjørelsen 14. mai.