Klarert til å betale sitt første utbytte noensinne

Oljeproduksjon i Irak - Foto: Genel Enerji

Genel Energy vil returnere minst 40 millioner dollar, tilsvarende 344 millioner kroner, i årlige utbytter til aksjonærene. Første utbetaling kommer i år.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatrapporten for 2018, lanserte Genel Energy en omfattende utbyttepolicy med en årlig utbetaling av minst 40 millioner dollar fra 2020 som følge av gode utsikter til fri kontantstrøm fra driften. Intensjonen er at utbyttet skal øke fremover.Det ble også annonsert at selskapet ville be obligasjonseierne om å godta midlertidge endringer i låneavtalen som begrenset utbyttet til 50 prosent av nettoresultatet, for å fremskynde utbyttestarten til i år. Derfor ble også DNB Markets og Pareto Securities hyret inn som rådgivere.Selskapet har et obligasjonslån på 300 millioner dollar, og forslaget ble først luftet for de største obligasjonseierne.Etter dette ble det innkalt til et møte som ble avholdt mandag der forslaget til endringer ble godkjent.Styret foreslår, med utgangspunkt i regnskapsåret 2018 som genererte en fri kontantstrøm på 164 millioner dollar, et endelig utbytte på 10 cent pr. aksje, eller totalt 27,9 millioner dollar.Utbetalingen av det årlige utbyttet på minimum 40 millioner dollar vil bli delt i to. Det endelig utbyttet betinges godkjennelse av aksjonærene på den kommende generalforsamlingen i mai.Det foreslås et foreløpig utbytte på 5 cent pr. aksje som en del av resultatet for første halvår 2019, som er planalgt annonsert 6. august. - Genel har høyt kontantgenererende eiendeler og betydelige vekstmulighter i porteføljen. Selv etter boring av 20 brønner i 2019, og progresjon på de spennende mulighetene på Sarta og Qara Dagh, venter vi å generere over 100 millioner dollar i fri kontantstrøm, sier konsernsjef Bill Higgs i en kommentar.- Vi vil fortsette å foksuere på å levere på vår strategi mens vi starter distribueringen av et betydelig og bærekraftig utbytte, og sikter på å tilby investorene en attrakiv miks av vekst og avkastning, fortsetter han.Ved utløpet av februar hadde selskapet en netto kontantposisjon på 81 millioner dollar.