Kongsberg Gruppen i mål med oppkjøp

Kongsberg Gruppen ASAs kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine (RRCM), er gjennomført mandag. - RRCM er del av Kongsberg Gruppen fra og med i dag. Kongsberg Gruppen har med dette blitt en mer helhetlig teknologileverandør og styrket sin konkurransekraft som en strategisk viktig leverandør til rederier, verft, andre kunder og partnere. En bredere produktportefølje, et større tjenestetilbud og økt volum av serviceoppdrag til den globale maritime industrien, styrker vår ledende posisjon globalt. Kongsberg Maritimes utstyr er installert i mer enn 30 000 fartøyer verden over, skriver selskapet. Partene er enige om en verdi av Rolls-Royce Commercial Marine på 500 millioner britiske pund. Den endelige kjøpesummen er avhengig av Rolls-Royce Commercial Marines kontantbeholdning, gjeld og arbeidskapital på gjennomføringstidspunktet for transaksjonen.