Konsernsjef: - Markedet kan ha bunnet ut

Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen oppdaterer markedet.

- Tankmarkedet har stanset å falle, vi får håpe dette er bunnen, og vi venter en gradvis forbedring, sier konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen, ifølge TDN Direkt. Konsernsjefen sier under selskapets kvartalspresentasjon torsdag at han tror kjemikalietankmarkedet nå kan ha bunnet ut.Han viser blant annet til COA-fornyelsene, som de seneste kvartalene har falt, i første kvartal var uendret fra foregående kvartal. Foregående kvartal falt COA-fornyelsene med 2,5 prosent på kvartalsbasis.Han sier også at de ser noe svakhet i markedet, grunnet usikkerheten i den globale økonomien , skriver nyhetsbyrået. Iølge kvartalspresentasjonen har selskapet en ordrebok rundt 8,4 prosent av den globale flåten. - Om det ikke skjer en etterspørselskollaps eller at folk begynner å bestille skip nå, venter jeg fortsatt at 2020 og 2021 vil bli sunt. Jeg tror det for øyeblikket er noe motvillighet til å komme inn i shipping, og spesielt kjemikalietank, sier konsernsjefen


Les også