Konsernsjefen hamstrer aksjer

Konsernsjefen i Questerre blar opp 600.000 kroner. 

Børs

Onsdag ble det kjent at Questerre Energy Corporations har hentet over 90 millioner i en emisjon, der opptil 38,9 millioner aksjer ble overtegnet.Midlene skal bidra til å styrke arbeidskapitalen, samt delvis finansiere det pågående Montney-kapitalprogrammet og det foreløpige arbeidet for det planlagte Clean Tech Energy-prosjektet i St. Lawrence Lowlands i Quebec.Ifølge en børsmelding torsdag vil konsernsjef Michael Binnion i Questerre Energy kjøpe 250.000 ordinære aksjer i selskapets rettede emisjon.Aksjene blir kjøpt til kurs 2,4 kroner per aksje, opplyses det.Etter lukking vil Binnion eie, direkte eller indirekte, 18.230.091 ordinære aksjer i selskapet.

questerre
Nyheter
Børs