Kraftig utbytteregn over Vestlandskommuner

BKK øker utbyttet med 235 millioner kroner etter sterkt år. Bergen kommune får største delen av kaken.

Jannicke Hilland Foto: BKK

BKK, det største kraftselskapet på Vestlandet, betaler ut 770 millioner kroner i utbytte for 2018.Det tilsvarer en økning på 235 millioner kroner fra året før.Økningen skyldes at konsernresultatet økte med 826 millioner kroner fra året før til 1.705 millioner kroner. Policyen tilsier at 70 prosent av overskuddet skal utbetales til eierne i form av ubytte.Totalt har BKK ubetalt 7,7 milliarder kroner i utbytte de siste 10 årene.Eierne er en rekke kommuner på Vestlandet der Bergen er størst med en eierandel på rett under 38 prosent.- Vi er godt fornøyd med fjorårets resultat. God kostnadsutvikling i underliggende drift, samt gevinst ved salg av aksjer i Fjordkraft er i tillegg til høyere energipriser og kraftproduksjon hovedgrunnen til den positive resultatutviklingen, sier konsernsjef Jannicke Hilland i en kommentar.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker