- Kunne ha bidratt til en friskere oppgang

Den positive stemningen i markedene fortsetter, selv om løftet på børsene de siste dagene har vært beskjedent.

I USA steg aksjemarkedet marginalt gjennom gårsdagen, med Dow Jones opp ¼ prosent, mens S&P 500 var opp 0,1 prosent.«En rekke selskapsnyheter kunne ha bidratt til en friskere oppgang», skriver Ole A. Kjennerud i DNB Markets' morgenrapport.- Ikke tilfeldigDet mest oppsiktsvekkende var ifølge makroøkonomen Qualcomm, som steg 23 prosent etter at selskapet kom til enighet med Apple om å avslutte en mangeårig rettstvist.«Selskapene har nå en seksårig avtale om globale patentlisenser, og en langvarig avtale som sikrer at Apple skal bruke Qualcomm sine chiper i sine mobiltelefoner. Apple skal i tillegg betale Qualcomm et ukjent beløp. At selskapene klarte å komme til enighet nå, var kanskje ikke en tilfeldighet», skriver Kjennerud. I en stund har det vært snakk om at Apple sin nåværende chip-leverandør, Intel, har slitt med å levere produkter som er gode nok for 5G-nettverket, som etter hvert rulles ut.Les også: Sterke kvartalsrapporter sendte Wall Street i grønt Bedre enn ventetNattens nøkkeltall fra Kina var ifølge DNB Markets-økonomen noe bedre enn ventet, men samtidig bekreftet tallene at det tar tid før vi ser et en merkbar bedring i Kinas økonomi.Investeringsveksten i 1. kvartal endte på 6,3 prosent å/å, mot 5,9 prosent i 4. kvartal.«Tallene er nominelle, så løftet skyldes delvis økt kostnadsvekst. Uansett er det tegn til at infrastrukturinvesteringene utvikler seg noe bedre, samtidig som veksten i boliginvesteringene holdt seg oppe», mener Kjennerud.Det negative var ifølge makroøkonomen at veksten i industriinvesteringene ble halvert, til 4,5 prosent over året.«Oppbremsingen i industrien henger delvis på handelskrigen, men svak global vekst trekker i samme retning».Tallene for husholdningene var blannede. Detaljhandelen vokste litt raskere, men privat forbruk bremset fra fem prosent over året i 4. kvartal til fire prosent i 1. kvartal.«Så langt er det lite som tyder på at myndighetenes har lykkes i sitt forsøk på å få forbruksveksten opp», avslutter Kjennerud i rapporten.