Lønnshopp for Yara-sjefen

Både lønn og bonus økte for Yara-sjefen.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, fikk i fjor en lønn på totalt 1,6 millioner dollar, tilsvarende om lag 14 millioner kroner, går det frem av årsrapporten for 2018.Av dette utgjorde 821.000 dollar fastlønn, eller rundt syv millioner kroner, mens Holsether fikk en bonus på 299.000 kroner, tilsvarende om lag 2,6 millioner kroner.Til sammenligning fikk Yara-sjefen i 2017 en lønn på totalt 1,4 millioner dollar, der fastlønnen utgjorde 742.000 dollar, og bonusen utgjorde 178.000 dollar.Yara hadde i 2018 inntekter på 2.691 millioner kroner, sammenlignet med 2.319 millioner kroner i 2017.Årsresultatet for 2018 ble 2.605 millioner kroner, mot 12.437 millioner kroner i fjor.Hele årsrapporten her