Magnussen: Utvilsomt dagens viktigste tall

Flere nøkkeltall tikker inn tirsdag.

Børs

Dagens viktigste tall er utvilsomt foreløpig BNP fra eurosonen, mener økonomene i DNB Markets. Ifølge Bloomberg er det ventet at BNP vil øke med 0,3 prosent fra forrige kvartal, men meglerhuset anslår en oppgang på kun 0,2 prosent.«Veksten var svak i andre halvår i fjor, med oppgang på 0,1 prosent i 3. kvartal og 0,2 prosent i 4. Spørsmålet er altså om det kan være tegn til en viss økning i veksten i 1. kvartal. Bedring i reallønningene tilsier at noe bedre utviklingen i det private forbruket, mens vedvarende usikkerhet tilsier svak utvikling for næringslivets investeringer», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i morgenrapporten.De foreløpige inflasjonstallene fra Tyskland for april kan også få en del oppmerksomhet i markedet. Det er ventet at samlet inflasjon vil øke fra 1,3 til 1,5 prosent.I går kom den sentrale «Economic Sentiment Index» for eurosonen. Indeksen falt mer enn ventet, fra 105,6 i mars til 104,0 i april. Industrien og forbrukertilliten trakk ned, mens indeksen for tjenesteyting var stabil.«Dette indikerer fortsatt svak utvikling i begynnelsen på 2. kvartal», skriver Magnussen.Skuffelse fra KinaKinas to PMI-indikatorer for industrien, som ble publisert i natt, skuffet ifølge DNB Markets-økonomen i forhold til forventningene, som tilsa omtrent uendrede nivåer. Den offisielle indeksen avtok fra 50,5 i mars til 50,1 i april, mens den viktigere Caixin-indeksen falt fra 50,8 i mars til 50,2 i april.«Begge indekser holder seg altså så vidt over 50, hvilket kan anses som positivt, etter at de lå under 50 fra desember til februar. Markedene ser ikke ut til å ha latt seg påvirke noe særlig av nedgangen», heter det i rapporten. Shanghai-børsen er opp 0,4 prosent i dagens handel, mens Hang Seng er ned omtrent like mye.To viktige fra NorgePå morgenkvisten i dag kom det to viktige norske tall. AKU-ledigheten var ventet å falle fra 3,9 prosent til 3,8 prosent februar, etter at ledigheten overraskende økte med to tildeler i januar.«NAV sine tall for ledigheten har imidlertid fortsatt å falle, slik at oppgangen i AKU trolig er forårsaket av støy som har en tendens til å ramme denne målingen som er basert på en spørreundersøkelse», skrev Magnussen i forkant av tallene.Fasit viste at det i februar var 106.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, viser den ferske Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 3,9 prosent.Detaljomsetningen, som falt med 1,3 prosent i februar var ventet av meglerhuset å ta seg opp med 0,6 prosent i mars.«Varekonsumet, som også inkluderer kjøp av biler, vil trolig vise en mye sterkere utvikling siden bilsalget i mars kom opp i rekordhøye 18 375 biler. Dette skyldtes særlig at salget av Tesla3 økte kraftig denne måneden», mente Magnussen. Fasit viste at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 0,6 prosent fra februar til mars, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,8 prosent.Les også: Nå shopper vi mer

knut a magnussen
dnb markets
meglerhus
knut a. magnussen
makro
dagens viktigste
Nyheter
Børs