Megler forteller kundene at de kan doble pengene

Børs

Torsdag morgen la Petroleum Geo-Services frem sine kvartalstall. Her kunne vi lese at selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 65,1 millioner dollar i 1. kvartal 2019, mot minus 40 millioner dollar i samme periode året før.Omsetningen beløp seg til 129,3 millioner dollar, sammenlignet med 201,3 millioner dollar i 1. kvartal 2018.Ved utgangen av kvartalet hadde PGS en ordrebok på 238 millioner dollar, en økning på 40 prosent sammenlignet med kvartalet før. Her er rapporten  og presentasjonen.Aleksander Helgø i Arctic Securities har sendt ut en kjøpsanbefaling til kundene sine etter å ha sett på tallene.Han slår fast at ordreboken er som annonsert i forkant, samtidig som ledelsen i selskapet forventer en god utnyttelse av fartøyene i Q2 og Q3.Guidingen for 2019 gjentas.Helgø skriver i en mail til Hegnar.no at han opererer med et kursmål på 42 kroner. Han minner om at notatet han har sendt ut kun er ment til hans egne kunder, og ikke nødvendigvis er et offisielt Arctic view.I skrivende stund omsettes aksjen for 21,25 kroner, opp 6,20 prosent.Det betyr at aksjen har lagt på seg 4,89 prosent den siste måneden mens den er opp hele 79,93 prosent hittil i år.

pgs
Nyheter
Børs