Megler: - Kan resultere i et interessant utfall

Et splitter nytt kinesisk boreskip skal ha kommet med det laveste budet på attraktive Brasil-kontrakter.

Oljekjempen Petrobras inviterte i februar riggselskaper til å komme med bud for to rigger for operasjoner på 700 meters havdyp og en for arbeid på 450 meters dyp. Budfristen var da satt til 20. februar, ifølge avisen, men denne ble senere utsatt.En riggmegler skriver på LinkedIn at Petrobras mottok bud for totalt åtte rigger i en reversert auksjon tirsdag for å hyre inn tooppankrede rigger til boring på 700 meters dyp.Megleren skriver at budene varierte fra høyt 160.000 dollar dagen og opp til 370.000 dollar pr. dag.- Den foreløpige rangeringen kan endres som følge av tekniske og kommersielle faktorer, noe som kan resultere i et interessant utfall. Spesielt ettersom ratene var ganske like som et nylig ultradypvannsanbud i Brasil, skriver han.Et strandet, nybygget kinesisk boreskip skal ha hatt det laveste budet, etterfulgt av en Brasiliansk aktør med en halvt nedsenkbar borerigg som skal utstyres med ankersystem.En megler fra Westshore Brasil skriver i en oppdatering torsdag at Noble, Ventura, The Constellation, Ocyan og PGP, skal ha bydd inn rigger.Etter det Hegnar.no forstår skal de to riggene benyttes til boring, ferdigstillelse og brønnintervensjon i Campos og Santos-bassengene.Det skal være snakk om kontrakter med varighet på tre år og mulighet for forlengelse i ytterligere to år, og oppstart i mars 2020.Transocean vantDet nylig anbudet megleren snakker om er etter alt å dømme det Transocean gikk seirende ut av med de to tidligere Ocean Rig-boreskipene, «Ocean Rig Corcovado» og «Ocean Rig Mykonos» som begge tidligere har arbeidet for den brasilianske oljekjempen.Varigheten er på henholdsvis 629 og 550 dager, og eksludert mobilisering gir den faste perioden en økning i ordrereserven på rundt 123 millioner dollar og 118 millioner dollar.De impliserte dagratene er dermed på 195.500 dollar og 214.500 dollar, mens det tidligere var ventet rater i størrelsesordenen 240.000 dollar pr. dag.Totalt er kontraktene verdt 241 millioner dollar, eller om lag 2,1 milliarder kroner.Det medfølger også prisede opsjoner på arbeid i ytterligere 680 dager for førstnevnte boreskip og 815 dager for sistnevnte. Oppstart i Brasil er ventet til november 2019


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker