Meglerhus ser stor oppside i to shippingsegmenter

Mener handelsavtale kan løfte shippingaksjer

Den siste måneden har vært en fornøyelse for aksjonærer i LPG-shipping. De to Oslo-noterte rederiene Avance Gas og BW LPG har fått en kraftig reprising med en oppgang på henholdsvis rundt 70 og 45 prosent.Skal en tro meglerhuset Kepler Cheuvreux er det to andre shippingsegmenter som er klare for en reprising.I en fersk rapport skriver meglerhuset at dersom det kommer en løsning på handelskrigen, noe de venter i løpet av de neste ukene, burde forholdene for frakt av LNG og tørrlast bli betydelig bedre. Meglerhuset peker på at en handelsavtale vil være viktig for tørrbulk, ettersom den vil styrke den kinesiske økonomien, og vil dermed gi landet mulighet til å ytterliggere redusere kullproduksjonen, til fordel for økt import.De peker også på at IMO 2020-reglene vil kunne styrke tørrbulk-ratene.Innen LNG mener Kepler Cheuvreux at prisen på råvaren virker å være for lav, og at dersom det blir en handelsavtale, vil den antagelig inkludere høyere LNG-import for Kina.Meglerhuset understreker samtidig at det vil være avgjørende for LNG-markedet at ikke det kommer et større fall i oljeprisen.Ser store oppsider- Vi tror en nærliggende oppside i både LNG og tørrbulk er betydelig. Begge er avhengige av en avtale mellom USA og Kina, men her føler vi oss trygge. For LNG er det også viktig at ikke oljeprisen faller betydelig, skriver meglerhuset.Toppvalgene til meglerhuset er Flex LNG og Golden Ocean. Kursmålet på Flex LNG er satt til 220 kroner, og oppsiden er dermed rundt 80 prosent.I Golden Ocean ser meglerhuset enda større oppside. Her er kursmålet satt til 105 kroner, og oppsiden blir da rundt 130 prosent fra dagens nivå.  Kepler Chevreux er ikke de eneste som ser stort potensiale i de to rederiene. Ifølge data fra Infront er det gjennomsnittlige kursmålet på Golden Ocean blant 14 analytikere 67,4 kroner, tilsvarende en oppside på nærmere 50 prosent. På Flex LNG har åtte analytikere et gjennomsnittlig kursmål på 196,60 kroner, som gir en oppside på drøye 60 prosent.