Mer trøbbel for Element

Element oppdaterer.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg
Børs

Element sitt datterselskap, Aglubang Mining Corporation, har mottatt et krav fra lokale provinsmyndigheter på Filippinene om å stoppe det pågående uttaket av 500 tonn malm fra nikkelressursen på Mindoro, ifølge en børsmelding torsdag.Selskapet vurderer muligheten for juridiske tiltak for å videreføre uttak av testmalm i tråd med tillatelser fra sentrale myndigheter slik at denne kan prosesseres ved et semi-industrielt testanlegg i Kina.Aglubang Mining Corporation mottok i august 2018 tillatelse fra det Filippinske direktoratet for gruver og geovitenskap til å inkludere et testuttak på 500 tonn malm i arbeidsprogrammet knyttet til selskapets utvinningslisenser på Filippinene.Arbeidsprogrammet tillater selskapet å foreta testutvinning av inntil 500 tonn nikkelmalm fra Mindoro-ressursen, som deretter vil bli skipet til Kina og prosessert ved et semi-industrielt testanlegg som benytter CRSM-teknologien.Etter utvinning av 250 tonn nikkelmalm, mottok selskapet et krav fra delstatsguvernøren i Oriental Mindoro om å stoppe utvinningen. Aglubang Mining Corporation vurderer sammen med lokal juridisk rådgiver muligheten for å ta ut en midlertidig forføyning mot kravet om å stanse arbeidet i løpet av annet kvartal 2019, for å kunne fortsette utvinningen av de gjenstående 250 tonn med nikkelmalm.

element
Nyheter
Børs