Nå er rentedommen klar

ECB sitter i ro.

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder som ventet styringsrenten uendret på 0,00 prosent.På forhånd var det ifølge Direkt Makro ikke ventet noen endring i styringsrenten, skriver TDN Direkt.ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på minus 0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent.Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.ECB venter at nøkkelrentene blir værende på nåværende nivåer - i hvert fall ut 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for å sikre en fortsatt vedvarende konvergering av inflasjonen til nivåer som er under, men nær, to prosent på mellomlang sikt.