NCC Group med ny kontrakt

NCC Group opplyser i en melding at selskapet har inngått en 5-årig kontrakt med Bærum kommune for levering og og utlegging av asfalt på veier, plasser og tilknyttede arbeider over 50 tonn per sted.Fra tidligere har selskapet avtale med kommunen for arbeider under 50 tonn.NCC Industry AS har de siste tre årene hatt rammeavtale med Bærum kommune for asfaltarbeider over 50 tonn.