NextGenTel strykes

Slukt av Christen Sveaas.

Roald, Berit

NextGenTel Holding sendte i går et brev med søknad om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. verdipapirhandelloven §12-3 har børsen i dag innvilget søknaden.Aksjene strykes fra notering fra og med 16. april 2019.Tidligere denne uken ble det kjent at Christen Sveaas-selskapet Telecom 3 Holding eide 94,2 prosent av aksjene i NextGenTel, og tvangsinnløser resten av aksjonærene etter sitt bud på selskapet i midten av februar.Les mer her.