Nordea: Dette er dagens viktigste tall

Brian Cliff Olguin

- Det var tydelige tegn til profittsikring i norske kroner i går. På tross av betydelig høyere oljepris over påsken, svekket kronen seg 5 øre og handler nå 9.62 mot Euro. Det hjalp heller ikke at oljeprisen falt noe tilbake til 74.1 dollar pr fat etter høyere lagertall for råolje i USA. Det skriver Lars Mouland i morgenrapporten til Nordea Markets onsdag. Gårsdagen var preget av både kvartalstall og børsrekord, hvor både S&P 500 og Nasdaq Composite endte på ny toppnotering. Twitter på sin side slo knock out på alle etter å levert sterke tall og steg hele 15,6 prosent. - Bedre selskapsrapporter for flere amerikanske selskap løftet S&P nesten 1 prosent til all-time high i går. Bl.a. steg Twitter 16 prosent etter gode resultater. Inntjeningsestimatene har generelt blitt kuttet kraftig siden i høst, mens det foreløpig er få tegn til at svakheten i den globale industrisykelen har slått nevneverdig inn på den innenlandske amerikanske aktiviteten. Utsikter til mindre stimuli fra kinesiske mynigheter gjorde imidlertid at euforien ikke fortsatte over natten og børsene i Asia er ned, skriver meglerhuset.Onsdag er det den tyske Ifo-indelsen som er viktigste makrobarometer, fremholder meglerhuset.- Tysk økonomi har blitt hardt rammet av lavere aktivitet i industrien globalt bl.a. som følge av uro for handelskrig, Brexit og innstramming i kinesisk kredittpraksis. I tillegg har strengere utslippskrav til bilen satt kraftige spor i tysk bilindustri. Det er gryende tegn til bedring i Kina, men det er fortsatt usikkert om bunnen er nådd for Tyskland. I dagens stemningsbarometer er forventningsbiten ventet å stige noe fra 95,6 til 96,1, mens indikatoren som måler nåsituasjonen er ventet å fortsatt falle noe fra 103,8 til 103,5.