Nordea Markets: To hendelser peker seg ut i dag

Erik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker ser utenfor landegrensene.

På morgenkvisten fikk vi norske inflasjonstall for mars. Nordea Markets lå på linje med konsensus og ventet 2,5 prosent over året for underliggende inflasjon, en tidel under Norges Banks anslag.«Det store spørsmål er om nivået på 2,6 prosent over året i februar var et engangstilfelle eller om vi får noen måneder med inflasjon godt over målet. Vi tror det siste, i alle fall i mars», het det fra Erik Johannes Bruce og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets’ morgenrapport i forkant av SSB-tallene.At påsken faller i april i år mot mars i fjor, vil trekke opp prisveksten over året på matvarer. På den andre side falt årets boksalg i mars mot februar i fjor.«Vi er omtrent på linje med Norges Bank og nivåer rundt 2,5-2,6 prosent vil ikke ha noen innvirkning på Norges Banks rentesyn», skrev Bruce og Pausgaard Fisker.Fasiten viste onsdag ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) at Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent fra februar til mars 2019. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,9 prosent i mars.Referat fra FOMC-møtetI kveld er det referat fra FOMC-møtet i mars. Fed har gjort en helomvending i år og legger ikke an til rentehevninger i 2019. Det var i noen grad signalisert i forkant av møtet, men at medlemmene ikke så for seg renteøkninger i det hele tatt i 2019 overrasket nok noen.«Fed legger også opp til å bremse QT (kvantitative innstramninger) fra mai med endelig stopp i slutten av september. Markedet vil holde øye med diskusjoner rundt detaljer knyttet til QT».Hvor bekymret for økonomien medlemmene er blitt i det siste, er ifølge Nordea-økonomene også avgjørende for markedsreaksjonen. Markedet priser inn sannsynlighetsovervekt for rentekutt innen januar møtet neste år.I tillegg får vi amerikanske inflasjonstall for mars. Både Nordea Markets og andre analytikere venter en vekst i core på 0,2 prosent over måneden eller 2,1 prosent over året.«At inflasjonen er over målet på to prosent og økonomien ser ut til å strammes til ytterligere er tilsynelatende ikke noe problem for Fed som har signalisert at de er villige til å la inflasjonen overstige målet. Det er en av grunnene til at vi ikke venter rentehevninger fra sentralbanken», heter det fra Bruce og Pausgaard Fisker.Venter ikke endring fra ECBI dag er det også rentemøte i ECB. Det er ifølge økonomene ingen grunn til å vente en endring av styringsrenten på -0,40 prosent.«Derfor er fokus i høyere grad på sentralbanks syn på den europeiske økonomien som er presset av svake tall fra industrien, samt lave inflasjonsforventninger. I tillegg vil vi se etter eventuelle kommentarer rundt en mulig to-deling av rentene på bankenes innskudd i ECB»Detaljer rundt TLTRO III og eventuell presiseringer av forward guidance kan også bli tema, mener Bruce og Pausgaard Fisker.Ekstraordinært toppmøteDet er igjen fokus på Brexit med dagens ekstraordinære toppmøte i EU om Storbritannias fremtid i EU.«Mye tyder på en forlengelse av fredagens exit-dato. I så fall sannsynligvis en lang forlengelse», avslutter Bruce og Pausgaard Fisker.


Les også