Nordea selger aksjer for én milliard

Kvitter seg med alle aksjene i dansk realkredittforetak.

Nordea har ifølge en melding, sammen med de andre eierne, inngått en avtale om å selge alle aksjer i det danske realkredittforetaket LR Realkredit til Nykredit.- Nordea selger aksjene sine i LR Realkredit for å fokusere på kjernevirksomheten sin og finne en bedre langsiktig løsning for LR Realkredit. Med én eier kan LR Realkredit utvikle og utvide virksomheten sin videre og bruke eksisterende midler mer effektivt, sier Bjørn Bøje Jensen, leder av Business Banking Denmark i Nordea. LR Realkredit er et dansk nisjeforetak innenfor realkreditt som fokuserer på finansieringsordninger for kommunale boliger og eiendommer til sosiale, kulturelle og utdanningsmessige formål. Nordea er en av flere eiere og eier 39 prosent av aksjene.Den avtalte kjøpsprisen for Nordeas 39 prosent utgjør omtrent én milliard danske kroner. Transaksjonen vil generere en estimert kapitalgevinst på 129 millioner euro etter skatt for Nordea når transaksjonen er sluttført. Transaksjonen har en marginalt positiv innvirkning på kjernekapitaldekningen, heter det.Transaksjonsavtalen er signert, men sluttføringen forutsetter godkjenninger fra aktuelle myndigheter.