Noreco får grønt lys til milliarddeal

Blir nest største olje- og gassprodusent i Danmark. 

Børs

Norecos kjøp av Shells danske oppstrømsandeler har blitt godkjent av danske myndigheter mandag, ifølge en melding. Det var i oktober 2018 det ble kjent at Norecos heleide datterselskap Altinex AS hadde inngått en avtale om å kjøpe Royal Dutch Shells oppstrømsvirksomhet i Danmark.Noreco blir med dette den nest største olje- og gassprodusenten i Danmark.Transaksjonen vil bli strukturert som salg til Altinex av alle aksjene i Shell Olie- Og Gasudvinding Danmark, som eier 36,8 prosent i DUC og 100 prosent i Shell Olie- Og Gasudvinding Denmark Pipelines, som vil ha en proporsjonal eierinteresse i gassledningen F3.Inkludert i kjøpet er påviste og mulige reserver på 209 millioner fat oljeekvivalenter basert på en uavhengig CPR-vurdering ved utgangen av 2017, hvorav 65 prosent er væske, skriver Noreco. 

noreco
Nyheter
Børs