Norges 15. rikeste kjøper på Sunnmøre

Børs

Njord Securities AS har sammen med Ragde Eiendom AS gjennomført kjøpet av det nye kommunebygget til Haram Kommune på en 20-års leieavtale, går det frem av en melding.Det nye rådhuset er ventet ferdigstilt i august 2019 og vil huse de offentlige tjenestene i kommunen, deriblant rådhus, legesenter og helsesenter i Brattvåg sentrum.Sikret seg aksjeneDet var Ragde Eiendom, ved Edgar Haugen, som sikret seg 100 prosent av aksjene i transaksjonen fra Njord Securities. Eiendommen har et brutto areal på 7.519 kvadratmeter og oppføres på kravspesifikasjon fra kommunen.Njord Securities har over de siste årene tilrettelagt eiendomstransaksjoner for over fem milliarder kroner.Norges 15. rikesteSiden 1990-tallet har Edgar Haugen bygget opp det heleide konsernet Ragde Eiendom. Haugen uttalte i 2017 at han fryktet smell i Oslos boligmarked, men har ikke sluppet opp på gassen av den grunn, ifølge bladet Kapital. Ragde Eiendom, med Haugen i spissen, suser videre, og ser ikke ut til å bremse i nærmeste fremtid. Selskapets leieinntekter økte ifølge bladet betraktelig i 2017 og budsjetterer med videre økning i år.Siden årsskiftet har Ragde eiendom investert ytterligere fem milliarder, og Haugen strammer grepet om plassen som en av Norges tre største boligkonger.Haugen troner på en 15. plass på Kapitals liste over landets 400 rikeste. Nettoformue i 2018 er notert til 11 milliarder kroner, mot 8,80 milliarder kroner året før.

edgar haugen
ragde eiendom
eiendom
njord securities
Nyheter
Børs