Norges high yield-konger

Utlendinger har gjort Pareto til konger av high yield-obligasjoner i Norge. Nå vil meglerhuset vokse videre utenlands.

Børs

Amerikaneren Michael Milken regnes for å være mannen bak fremveksten av markedet for high yield-obligasjonsgjeld – såkalte junk bonds – på 70- og 80-tallet, og ble derfor døpt «King of Junk Bonds».I Norge er det Pareto som er konge.Svein Støles meglerhær var i en liga for seg når det gjaldt utstedelse av high yield-obligasjoner i 2018, viser en fersk rapport fra Nordic Trustee.  Av et totalt volum på 65 milliarder kroner, hadde Pareto Securities en markedsandel på 29 prosent og repeterte dermed førsteplassen fra 2017. I kroner tilsvarer det rundt 19 milliarder.Pareto-meglerne hadde dermed åpent vann og vel så det ned til DNB som ble nummer to med en andel på 17 prosent.Dollar-gjeldInge Edvardsen, meglerhusets sjef for obligasjonsmegling, mener den høye markedsandelen er et resultat av Paretos internasjonale satsing de seneste årene.Meglerhuset betjener nå kunder fra kontorer i en rekke storbyer som Stockholm, Helsingfors, København, London, Frankfurt, Singapore og New York.Vi ser økende oppdragsmengde fra internasjonale utstedere og opplever samtidig også sterkt økende etterspørsel fra internasjonale investorer, sier han til Hegnar.no.Av Paretos totale utstedte high yield-volum i 2018 var mer enn halvparten denominert i dollar, mens vel 25 prosent var i euro.Bakgrunnen er ifølge Edvardsen at det nordiske markedet både har blitt større og at det etter hvert er blitt flere sektorer å velge mellom.- Det er ikke lenger like olje- og offshore-dominert som tidligere. Investorene finner nødvendig diversifisering og «yield pick-up», sier han, og peker på at utstederne kan hente større beløp i flere valutaer til konkurransedyktige betingelser sammenlignet med andre kapitalkilder.For å opprettholde posisjonen som ledende i et marked som ventes å vokse videre, opplyser meglertoppen at selskapet vil vokse videre internasjonalt, noe som hittil har gitt gode resultater.- Vi vil fortsette å bygge vår internasjonale distribusjon og vurderer fortløpende muligheter for nye kontorer, sier han.- Uheldig Selskaper som utsteder såkalte high yield-obligasjoner har lavere kredittverdighet enn såkalte «investment grade»-selskaper, noe som innebærer at de må betale en høyere rente for å låne penger.For investorene betyr det muligheter for høyere avkastning, men også høyere risiko.Nylig gikk det islandske flyselskapet WOW Air overende, kun et halvår etter at Pareto hentet inn 60 millioner euro, eller om lag 580 millioner kroner, fra sine kunder gjennom et treårig obligasjonslån.Lånet med et rentepåslag på 9 prosent over Euribor skulle fungere som brofinansiering frem til en planlagt børsnotering 12 til 18 måneder lenger fremme i tid.«Det er pr. i dag ikke kjent hvorvidt obligasjonseierne vil motta noen verdier fra konkursboet», skrev Nordic Trustee i et dokument publisert i forrige uke.- Det er uheldig med transaksjoner som WOW. Vi er helt avhengig av å ha et bra omdømme i markedet, og vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre emisjonsprosessen, sier Edvardsen.Til tross for noen iøynefallende transaksjoner med potensial for betydelige tap, virker investorene i stor grad å være fornøyde med jobben som blir gjort.En fersk Prospera-undersøkelse basert på intervjuer med nettopp high yield-investorer, rangerer Pareto som nummer tre i Norge og fire i Norden. DNB topper i Norge foran Nordea, mens det i Norden er tvert om.Les også: Ansatte deler over 1,3 milliarder

pareto securities
obligasjonslån
obligasjonsmarkedet
high yield
high yield-obligasjonslån
svein støle
inge edvardsen
obligasjonsmegler
meglerhus
New York
wow air
konkurs
prospera
dnb
nordea
Nyheter
Børs