Northern Drilling sikrer ny superrigg på billigsalg

Utøver opsjonen på "Cobalt Explorer". John Fredriksen selv stiller med lånefinansiering. I tillegg fremskyndes oppstarten til "West Mira".

Børs

Da John Fredriksen-selskapet Northern Drilling kjøpte to nybygde ultradypvannsboreskip fra DSME-verftet i Sør-Korea i mai i fjor, ble det også opplyst at selskapet hadde sikret seg en opsjon på å kjøpet boreskipet «Cobalt Explorer» som ble avbestilt av Vantage Drilling i 2015, for 350 millioner dollar.Det har lenge vært knyttet spenning til hvorvidt selskapet ville benytte denne. Mye tydet imidlertid på at det var tilfelle.Tirsdag kveld kom den kanskje ikke veldig overraskende meldingen om at opsjonen er utøvd. Levering er planlagt til 2021 – eller tidligere dersom Northern ønsker det. Prisen Fredriksen og co betaler tilsvarer en rabatt på nær 50 prosent sammenlignet med Vantage Drillings estimerte totalkostnad på 660 millioner dollar.Det opplyses at "Cobalt Explorer" er det eneste strandede ultradypvannsboreskipet bygget ved koreanske verft som kommer med ekstradeler, inkludert to utblåsningsventiler (BOP), som har et konservativt verdiestimat på 25 millioner dollar hver.Kan vente på oppsvingetI tillegg til de 12 millioner dollarene som ble betalt i desember i fjor da riggselskapet fikk forlenget opsjonsperioden, skal selskapet betale 93 millioner dollar fordelt på fem avdrag over ti måneder fra og med juni 2019. Det siste avdraget på 245 millioner dollar skal betales ved levering.- Med back-end loaded betalingsvilkår og et fleksiblet leveringstidspunkt, kan selskapet komfortabet vente på ytterligere markedsforbedring i dypvannsmarkedet i milde farvann før det besluttes å ta levering, skriver selskapet som ser en betydelig bedring i ratene for de avanserte boreskipene.- Markedet for Tier 1 boreskip fortsetter å styrke seg med flere datapunkter på dagrater nær 300.000 dollar med oppstart i 2020 og videre.- Selskapet tror de fundamentale faktorene vil fortsette å styrke seg og er selv ideelt posisjonert med tre høyspec boreskip klare for levering i 2021, heter det.Happy toppsjefKonsernsjef Scott McReaken er superhappy med flåteutvidelsen.- Med oppkjøpet av Cobalt Explorer, fortsetter Northern Drilling med å utføre strategien, og øke premiumflåten av Tier 1 boreskip, alle kjøpt til betydelig rabatt til replacement-kostnaden, sier han.Riggsjefen viser til at selskapets to halvt nedsenkbare borerigger ble kjøpt til lignende vilkår og allerede har sikret seg kontrakter med store operatører til ledende dagrater i Nordsjøen.- Dypvannsmarkedet viser klare seg til et oppsving, noe som gir økt trygghet om at våre boreskip vil fortsette å øke i verdi og sikre attraktive kontraktenr innen leveringen i 2021, fortsetter han.Fredriksen stiller med pengerDa opsjonen ble forlenget med fire måneder i desember, opplyste selskapet at det ved utøvelse var i posisjon til finansiere avdraget på 93 millioner dollar gjennom en kombinasjon av belåning på de eksisterende riggene og tilgjengelige kontanter.Ved behov hadde et Hemen Holding-relatert selskap, eller i prinsippet John Fredriksen, sagt seg villig til å tilby slik finansering til det som ble omtalt som «konkurransedyktige betingelser».En slik løsning har nå kommet på plass gjennom at selskapet har inngått en avtale med Fredriksen-selskapet Sterna Finance om en rullerende kredittfasilitet på 100 millioner dollar med en varighet på tre år, og en årlig rente på 6,75 prosent, "som reflekterer forpliktelsen og den fortsatte støtte fra selskapets største aksjonær".Det opplyses også at Wintershall har valgt å utøve den fjerde og siste frond-end opsjonen for den halvt nedsenkbare boreriggen West Mira. Det betyr at oppstart av riggens kontrakt er fremskyndet til midten av tredje kvartal 2019.

northern drilling
riggselskaper
boreskip
john fredriksen
Nyheter
Børs