Null i bonus for første gang siden børsnoteringen

I fjor uteble bonusene for ledelsen i Avance Gas, og fredag måtte rederiets grunnlegger forlate sjefsstolen. Båndene til Fredriksen-gruppen blir stadig sterkere.

Fredag ettermiddag ble det kjent at Christian Andersen, som sammen med Stolt-Nielsen grunnla Avance Gas i 2007, forlater gassrederiet etter nesten 12 år i sjefsstolen.Etter det Finansavisen erfarer er det styret som ønsker en ny daglig leder og derfor har bedt Andersen trekke seg tilbake.Bakgrunnen skal være misnøye med selskapets svake resultater. Til en ny leder er på plass, er det Peder Carl Gram Simonsen, finansdirektør siden januar 2014, som er fungerende sjef.BråstoppSiden rederiet ble tatt opp til notering på Oslo Børs i april 2014, har de to Avance-toppene blitt tilgodesett med pene bonuser.De to første årene på børs ga et samlet overskudd på hele 265 millioner dollar - nær 2,3 milliarder kroner - noe som naturlig nok ble belønnet, men selv da markedet vendte rett syd i 2016, vanket det millionbonuser på lederduoen.Kraftig ratefall og store nedskrivninger av flåten medførte et samlet underskudd for 2016 og 2017 på over en milliard norske kroner. Samtidig raste aksjekursen. Bare i 2016 ble mer enn tre fjerdedeler av børsverdien blåst bort. Likevel fortsatte Avance-ledelsen å innkassere årlige bonuser.Fra 2014 til 2017 fikk Andersen og Simonsen totalt 12,2 millioner kroner i bonus basert på dagens vekslingskurs. Etter nok et betydelig underskudd i fjor - 43,2 millioner dollar - kom imidlertid styrets misnøye til syne i rederiets årsrapport som ble lagt frem onsdag.På bonuslinjen i notene til årsregnskapet er det kun et iøynefallende tomrom. For første gang siden børsnoteringen.Den totale godtgjørelsen, inkludert bonus, andre ytelser og pensjonsopptjening, falt til 847.000 dollar i fjor, fra 954.000 dollar året før.Inkludert tallene for 2018, er den samlede godtgjørelsen i femårsperioden på 5.633.000 dollar, eller nær 48 millioner kroner.AksjekuppDet står ikke noe om etterlønn til Andersen i årsrapporten, men nylig kjøpte han sine første aksjer i rederiet. På et veldig godt tidspunkt. Gjennom to runder i henholdsvis februar og mars kjøpte Andersen totalt 160.000 Avance-aksjer til en snittkurs på 14,27 kroner. På kort tid har han dermed sikret seg en urealisert gevinst på 1,5 millioner kroner, ettersom aksjen har steget til 23,60 kroner.I tillegg sitter Andersen med et betydelig antall opsjoner tildelt gjennom selskapets opsjonsprogram. Tettere med SeatankersEtter flere aksjekjøp gjennom 2018 er det John Fredriksen som er blitt rederiets klart største aksjonær, og har dermed økt innflytelsen kraftig.Totalt eier nå Fredriksens Hemen Holding og Frontline mer enn en femtedel av aksjene, og i fjerde kvartal i fjor ble Frontline definert som en relatert del av konsernet.I juli tok Marius Hermansen, leder for kjøp, salg og nybygg i Seatankers, over styrelederstolen fra Niels G. Stolt-Nielsen, og av årsrapporten fremgår det tydelig at båndet til Fredriksen-systemet blir stadig sterkere. - Avance Gas integreres tettere med Seatankers-gruppen, og drar nytte av både skalafordeler og gruppens omfattende kommersielle og tekniske ekspertise, heter det.Videre skriver rederiet at det fortsetter med sitt disiplinerte fokus på operasjonell effektivitet og kostnadstyring, samtidig som det ser på muligheter for ytterligere vekst, og å levere avkastning til aksjonærene."Alle" er bullRederiets 14 VLGC-er - Very Large Gas Carrier - bygget mellom 2003 og 2015 oppnår nå dagrater på rundt 38.000 dollar i spotmarkedet. Til sammenligning var rederiets snittrater på vel 14.000 dollar dagen i 2018 og rett under 10.000 dollar dagen i 2017.Av den grunn er aksjekursen opp rundt 77 prosent den seneste måneden og over 90 prosent siden årsskiftet. Flere meglerhus tror kursen skal videre opp.DNB Markets høynet tirsdag kursmålet til 32 kroner, fra tidligere 20 kroner, mens Kepler Cheuvreux har et kursmål på 40 kroner. Meglerhuset forventer rater på 40.000 dollar i inneværende år, og 46.000 dollar neste år. Analytiker Petter Haugen utelukker likevel ikke at en kan komme tilbake til toppnivåene sett i 2014 og 2015.- Blir det en løsning på handelskrigen mellom USA og Kina kan vi få en kraftig økning i amerikansk eksport av både olje, LNG og LPG til Kina. Hvis Opec samtidig fortsetter å forsvare oljeprisen med sin kuttstrategi er ikke sekssifrede VLGC-rater på noen måte en umulighet, uttalte han til Finansavisen torsdag. Avance Gas forventer at den amerikanske olje- og gassproduksjonen skal fortsette å øke. Høyere investeringer i infrastruktur, inkludert rørledninger og terminalkapasitet, vil gjøre at mer av LPG'en, som er et biprodukt fra olje- og gassproduksjonen, vil nå eksportfasilitetene ved kysten.- Vi fortsetter å vente at majoriteten av de amerikanske eksportvolumene vil bli transportert til Asia, noe som gir støtte til høy flåteutnyttelse. Veksten i amerikansk eksport og asiatisk etterspørsel vil normalt sett støtte VLGC-fraktmarkedet, skriver selskapet.