Ny kontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen bygger kraftverk for Statkraft Energi.

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft Energi, ifølge en børsmelding mandag.Kontrakten er for bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune, og kontrakten omfatter sprengning av om lag to kilometer tunnel og bygningsmessige arbeider for kraftstasjon i fjell, opplyses det.Kontraktsummen oppgis til 180 millioner kroner, inkl. mva.Vannkraftverket skal utnytte en større del av energipotensialet i allerede regulerte vassdrag gjennom fallet fra Kjeladammene, og utbyggingen vil kunne gi en årlig tilleggsproduksjon på rundt 40 GWh/år, ifølge meldingen. Arbeidene starter i april/mai 2019, og det planlegges at kraftverket settes i drift fra årsskiftet 2020/2021. Alle arbeider skal være ferdig i løpet av august 2021.- AF Gruppen er godt fornøyd med å inngå en ny avtale med Statkraft Energi, og ser frem til samarbeid om effektiv gjennomføring med fokus på sikkerhet og ytre miljø, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen, i meldingen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker