Ny kontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen bygger kraftverk for Statkraft Energi.

Børs

AF Gruppen har inngått kontrakt med Statkraft Energi, ifølge en børsmelding mandag.Kontrakten er for bygging av Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune, og kontrakten omfatter sprengning av om lag to kilometer tunnel og bygningsmessige arbeider for kraftstasjon i fjell, opplyses det.Kontraktsummen oppgis til 180 millioner kroner, inkl. mva.Vannkraftverket skal utnytte en større del av energipotensialet i allerede regulerte vassdrag gjennom fallet fra Kjeladammene, og utbyggingen vil kunne gi en årlig tilleggsproduksjon på rundt 40 GWh/år, ifølge meldingen. Arbeidene starter i april/mai 2019, og det planlegges at kraftverket settes i drift fra årsskiftet 2020/2021. Alle arbeider skal være ferdig i løpet av august 2021.- AF Gruppen er godt fornøyd med å inngå en ny avtale med Statkraft Energi, og ser frem til samarbeid om effektiv gjennomføring med fokus på sikkerhet og ytre miljø, sier Morten Grongstad, konsernsjef AF Gruppen, i meldingen. 

af gruppen
Nyheter
Børs