Ny kontrakt til NRC Group

NRC-datter har sikret kontrakt for bygging av broer. 

NRC Group Finland, et datterselskap av NRC Group, er blitt utnevnt til en kontrakt i Finland av finske transport- og infrastrukturmyndigheter.Kontrakten er for bygging av fem nye broer, opplyses det.Kontraktsummen oppgis til 3,82 millioner euro, tilsvarende om lag 37 millioner kroner.Arbeidet vil starte i mai 2019 og ventes ferdig i mai 2020.