Ny kontrakt til Scana Offshore

Har inngått ordrer for 35 millioner kroner i 2019. 

Incus-eide Scana Offshore AS er tildelt en kontrakt i forbindelse med modifikasjon av forankringsutstyr på Yinson Nepeta Productions Ltd (Yinson) for FPSO Allan.Incus skriver i en børsmelding at produksjonsskipet skal operere på feltene Anyala og Madu i Nigeria.Scana Offshores leveranse består av oppgradering av forankringssystemet på FPSO-en, for å øke kapasiteten og overvåke forankringskreftene. Hoveddelen av jobben er leveranse av engineeringtjenester for skrog og forsterkninger av kjettingstoppere, samt leveranse av nøkkelkomponenter og et komplett monitoreringssystem.Ved inngåelse av denne kontrakten så har selskapet så langt i år inngått ordrer for 35 millioner kroner, og selskapet har nå en ordrereserve på rundt 145 millioner kroner. Anyale & Madu-prosjektet til Yinson Production starter umiddelbart, og skal leveres i løpet av Q3 2019.