Oljegigant har bestemt seg for nytt boreskip

Mens nok et Noble-boreskip skal til ExxonMobils latinamerikanske superområde, hanker Transocean inn kontrakter i både Mexicogulfen, Asia og i Nordsjøen.

I forbindelse med annonseringen av det 13. oljefunnet på rad utenfor kysten av Guyana, uttalte ExxonMobil at det vurderte å hente inn et fjerde boreskip til landet for leteboring.Ut ifra en flåteoppdatering fra riggselskapet Noble publisert samme dag, ser det ut til at oljegiganten allerede har bestemt seg.Boreskipet «Noble Don Taylor» er tildelt en ettårig kontrakt av ExxonMobil utenfor Guyana med oppstart i oktober i år. Bassøe Offshore anslår raten til 175.000 dollar pr. dag.Med mindre boreskipet skal erstatte «Stena Carron» som er på kontrakt til utgangen av 2019, blir «Noble Don Taylor» det fjerde boreskipet ExxonMobil og partnerne sysselsetter utenfor kysten av det lille, og til dels ukjente, latinamerikanske landet som tidligere har vært underlagt både Nederland og Storbritannia.Fra før er Noble-boreskipene «Noble Tom Madden» og «Noble Bob Douglas» på kontrakt samme sted til henholdsvis april 2020 og april 2021.2013-bygde «Noble Don Taylor» var opprinnelig på kontrakt med Shell i Mexicogulfen frem til midten av april. Denne er imidlertid forlenget til juni, fremgår det av flåteoppdateringenEllers har Noble sikret seg en ettårs forlengelse for den halvt nedsenkbare boreriggen «Noble Clyde Bordreaux» med PTTEP utenfor Myanmar frem til midten av mars 2020 til det Bassøe anslår er en dagrate på 120.000 dollar.Det pågår også samtaler med Saudi Aramco om å forlenge kontrakten for den oppjekkbare boreriggen «Noble Joe Beall» til utgangen av 2019.Sikret kontrakter for 3,2 milliarderVerdens største riggselskap har også sluppet en ny statusoppdatering for flåten sin.Transocean har økt ordrereserven med om lag 373 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner, siden forrige oppdatering datert 11. februar. Totalt er ordrereserven på 12,1 milliarder dollar, eller rundt 103 milliarder kroner.I tillegg til de tidligere annonserte kontraktene for ultradypvannsboreskipene «Ocean Rig Mykonos» og «Ocean Rig Corcovado» med Petrobras utenfor Brasil, er selskapet tildelt en seksbrønns-kontrakt for den halvt nedsenkbare riggen «Deepwater Nautilus» med Shell utenfor Malaysia, samt en tobrønns-kontrakt i Mexicogulfen med Murphy Oil.Oppstart for begge kontraktene skal være i starten av mai, og Bassøe Offshore estimerer dagratene til henholdsvis 140.000 og 160.000 dollar.Videre har ExxonMobil utøvd en seksmåneders opsjon for «Development Driller III» utenfor Equatorial Guinea, noe som betyr at riggen har arbeid til mars 2021.På norsk sokkel har Lundin valgt å utøve nok en opsjon for «Leiv Eiriksson» for boring av ytterligere en brønn i Norskehavet.