- Oljeprisen har mer å gå på

Markedene i Asia klarte ikke å fortsette den gode utviklingen fra forrige uke, og børsene er ned på morgenen i dag, uten de helt klare driverne. «Oljeprisen fortsetter opp og har rundet 70 dollar per fat. Tilbudssiden er stram og det er grunn til at den pågående oljeprisoppgangen har mer å gå på», heter det fra Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i morgenrapporten.Brent-oljen er mandag morgen opp 0,44 prosent til 70,65 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,49 prosent til 63,39 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 69,64 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.På det meste har oljeprisen i dag vært oppe i 70,81 dollar fatet. Det er ny årsbeste, og man må tilbake til 12. november i fjor for å finne høyere nivåer.Viktige hendelserDet blir en uke med fokus på inflasjon og de store sentralbankene. Inflasjon fra både Norge og USA kommer på onsdag. På onsdag er det også rentemøte i ECB og vi får referat fra siste rentemøte i Fed. «Det er altså flere begivenheter som kan prege markedet denne uken, selv om det starter ganske rolig i dag», skriver Bernhardsen.Det kommer tall for svensk industriproduksjon og sentralbanksjef Øystein Olsen taler ved et seminar for diplomater.Norsk inflasjonNorsk inflasjon gjorde et kraftig byks i februar til 2,6 prosent over året (underliggende inflasjon). Nordea Markets bedømmer bykset som til en viss grad varig og venter at inflasjonen holdt seg høy også i mars. Anslaget er på 2,5 prosent mens Norges Bank har 2,6 prosent i sine prognoser.«Det underliggende prispresset er på vei opp i Norge i takt med høyere lønnsvekst, men fra måned til måned er det en del andre forhold som spiller inn. Og akkurat for mars er påsken en viktig faktor», heter det fra Bernhardsen.I fjor startet påsken sent i mars og butikkene kuttet prisen på mat. I år er påsken senere i april, slik at det blir ikke noen ekstraordinære priskuttt på mat i mars. «Det bidrar til å holde årsveksten i inflasjon oppe, selv om andre forhold trekker i retning av lavere inflasjon akkurat denne måneden», fortsetter Bernhardsen.Amerikansk inflasjon har avtatt noe over de siste månedene, og er nok en medvirkende årsak til u-svingen Fed gjorde tidligere i vinter, hva gjelder renteutvikling fremover. «Det er ikke ventet noen markant endring av dette bildet i tallene på onsdag. Underliggende inflasjon ventes uendret på 2,1 prosent over året.RentemøteForrige rentemøte i Fed var på den duete siden. Markedet ble overrasket av både den kraftige nedjusteringen av mediananslaget for styringsrenten blant FOMC-medlemmene og at Fed vil stoppe nedbyggingen av balansen senere i år.«I referatet fra møtet vil lete etter signaler om hvorvidt endringen i rentesynet skyldes bekymringer for svakere vekst eller et ønske om å få inflasjonen høyere opp igjen», skriver Nordea-økonomen.ECB har lagnt større grunn til å være bekymret for veksten enn Fed, mener han. «Skiftet i vekstutsiktene i eurosonen har skjedd fort og ECB reagerte på forrige rentemøte med å utsette første renteøkning til neste år samt tilby bankene en ny pakke med langsiktige lån. Rentemøtet denne uken vil ikke bringe med seg nye pengepolitiske tiltak tror vi, og fokuset vil være på hvor bekymret ECB virker for vekstbremsen».Bernhardsen mener det fortsatt er vanskelig å peke på at oppbremsingen i eurosonen er starten på en alvorlig nedtur, da de underliggende økonomiske forholdene er sterke, med blant annet lav rente.«Men både usikkerhet rundt Brexit og handelskrigen er trolig med på å dempe aktiviteten i eurosonen», skriver han.Kan bli BrexitUtover dette kommer det norske BNP-tall for februar og den amerikanske bedriftsindikatoren blant de mindre bedriftene på tirsdag. I tillegg er det toppmøte mellom EU og Kina i Brussels.Fredag kan det bli Brexit, hvis ikke EU-parlamentet innvilger UK en forlengelse på det ekstraordinære møtet 10. april. EU har indikert at de kan være med på en kort utsettelse til 22. mai, men det vil trolig ifølge Nordea-økonomen kreve at Theresa May har troverdig støtte i blant politikerne i UK.«Det ser dårlig ut per nå slik at en lenger utsettelse virker mer sannsynlig», avslutter Bernhardsen.