- Oljeprisfallet er historie

DNB Markets tegner et solid bilde av norsk økonomi.

«Oljeprisfallet er historie, og sterk vekst i oljeinvesteringene er igjen med å løfte veksten her hjemme», skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i morgenrapporten.Han peker på at den svake kronen har bidratt til at industrien vinner kontrakter, og investeringene i sektoren tar seg opp.«Forbruket har blitt tynget av de høye strømprisene, men høyere reallønnsvekst i år vil støtte opp under forbruket fremover», skriver Østnor, som er dagens gjest på Hegnar TV..Ledighet fortsetter å falle og vil i år være nær det DNB Markets anser for å være et normalt nivå.«Høyere fart inn i året enn vi tidligere ventet, gjør at anslaget for BNP-veksten i år løftes med 0,4 prosentpoeng til 2,4 prosent. I takt med at effekten av kronesvekkelsen fases ut, tror vi kjerneinflasjonen avtar ned mot inflasjonsmålet. Dermed ligger det til rette for at Norges Bank kan fortsette å heve renten til tross for at andre sentralbanker nå ligger på været», skriver Østnor. Økonomene i DNB Markets venter at de neste rentehevingene kommer i september i år og mars neste år.Les også: - Holder en knapp på at rallyet har mer å gå på Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,18 prosent til 70,97 dollar fatet, mens WTI-oljen er uendret til 64,40 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 70,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.Oljeprisen nådde nye høyder mandag da da den klatret til over 71,30 dollar per fat.