Opsjonsfest i Data Respons

Børs

I 2016 godkjente generalforsamlingen en 3 årig aksjeopsjonsordning for ledende ansatte i Data Respons innenfor en ramme på 1.440.000 aksjeopsjoner.I en melding mandag opplyser selskapet nå at ledelsen har innløst totalt 1.440.000 aksjer til en gjennomsnittlig kurs på 19,51 kroner pr aksje. Fordelingen er som følger: Kenneth Ragnvaldsen, CEO, innløste 600 000 aksjeopsjonerRune Wahl, CFO, innløste 390 000 aksjeopsjonerJørn E. Toppe, COO, innløste 230 000 aksjeopsjonerFormålet med aksjeopsjonsprogrammet var å fremme langsiktig verdiskapning ved å gi ledelsen incentiver for verdiskapning og tilrettelegge for sammenfallende interesser mellom aksjonærer og ledelsen, skriver selskapet. I tillegg ble det vektlagt å kunne tilby konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke og beholde erfarne og høyt kvalifiserte ledere og nøkkelpersoner i konsernet.Mandag kjøpte også selskapet totalt 1.440.000 egne aksjer til en pris pr aksje på NOK 31,80 for å gjøre opp sin forpliktelse til å levere aksjene. 

data respons