Orkla-styret gjenvalgt

Stein Erik Hagen fortsetter som styreleder.

Børs

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg da den ordinære generalforsamlingen i Orkla fant sted i dag.Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Liselott Kilaas, Peter Agnefjäll, Nils Selte og Lars Dahlgren ble alle gjenvalgt for ett år.Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for de to styremedlemmene nominert av Canica: Stein Erik Hagen og Nils Selte.Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen som nestleder for ett år.

orkla
generalforsamling
stein erik hagen
canica
Nyheter
Børs