Panoro melder om økte reserver og ressurser

Panoro har økt reserver og ressurser i 2018.

Børs

Etter å ha gjennomgått produksjonen for 2018, har brutto reserver og ressurser fra Panoros produserende felter hatt en vesentlig økning sammenlignet med slutten av 2017.Det fremkommer av en oppdatering fra Panoro tirsdag.Panoro skriver at 2P-reservene ved Tortue har økt med 49 prosent, mens 3P-reservene ved samme felt har økt med 62 prosent.Videre har de betingede 2C-ressursene ved Dussafu steget med 120 prosent, men 2P-reservene ved Aje-feltet har steget med 60 prosent.Pr 31. desember 2018 var totale 1P-reservene for selskapet på 16,6 millioner fat oljeekvivalenter, mens de påviste og sannsynlige reservene (2P) var på 28,8 millioner fat oljeekvivalenter.Påviste, sannsynlige og mulige reserver (3P) var på 40,4 millioner fat, mens de betingede ressursene var på 5,9 millioner fat.

panoro
olje
ressurser
reserver
Nyheter
Børs