Prosafe vil flytte fra Kypros til Norge

Vender tilbake til Stavanger etter 12 år som kypriotisk. 

Boligriggselskapet Prosafe kan være i ferd med å flytte hovedkontoret hjem til Stavanger igjen etter 12 år på Kypros.Det skal aksjonærene ta stilling til på selskapets generalforsamling 8. mai, ifølge innkallingen som ble sendt ut mandag. Norske skattesatser skal ha vært en av hovedårsakene til at selskapet flyttet ut i første omgang, i september 2007. - Styret i Prosafe anser flytting til Kypros som en strategisk beslutning som både aksjonærer og selskapet vil dra nytte av, het det i rapporten for fjerde kvartal 2006. På daværende tidspunkt var også nær 80 prosent av Prosafe-aksjonærene utlendinger, mens det nå er betydelig flere norske.Det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision er selskapets største aksjonær med rundt 30 prosent av aksjene. For at flyttingen skal kunne finne sted, må det også stemmes over endringer i vedtektene. Av andre saker generalforsamlingen skal ta stilling til er valg av Nina Udnes Tronstad som nytt medlem av styret.Tronstad, som er utdannet ved NTNU, har tidligere hatt toppstillinger i Kværner, og er nå blant annet styreleder i oljeselskapet Source Energy, samt styremedlem i Giek.Hun har i tillegg en rekke andre styreverv. Resten av styret som ledes av Glen Ole Rødland, og består av blant andre TGS-sjef Kristian Johansen, og Borr Drilling-sjef Svend Anton Maier, foreslås gjenvalgt.