Qatar vurderer kjempeordre

Nybyggprogram kan innebære over 100 skip

Qatars statlige energiselskap Qatar Petroleum har sendt ut en anbudsinvitasjon for et stort nybyggsprogram for LNG-skip, melder Splash247.I tillegg til å støtte North Field Expansion-prosjektet, skal programmet dekke fraktbehov for LNG-volumene i et joint-venture mellom Qatar Petroleum og ExxonMobil.Ifølge landets energiminister og sjef i Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi, vil programmet kunne innebære over 100 skip det neste tiåret, skriver Splash247.De lovende utsiktene for LNG-shippingmarkedet har styrket markedet for nybygg. Ifølge data fra verdivurderingsbyrået Vesselsvalue har totalt 101 LNG-skip blitt bestilt siden januar 2018, sammenlignet med kun 17 skip i 2017. Ratene har også doblet seg siden 2017.