Eivind Yggeseth

Questerre vurderer emisjon på nesten 39 millioner aksjer

Questerre Energy Corporation kunngjør i en børsmelding rett etter børsslutt tirsdag at selskapet har til hensikt å fullføre en rettet emisjon rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.Selskapet har til hensikt å benytte nettoprovenyet til å styrke arbeidskapitalen, samt delvis finansiere det pågående Montney-kapitalprogrammet og det foreløpige arbeidet for det planlagte Clean Tech Energy-prosjektet i St. Lawrence Lowlands i Quebec.Emisjonen vil bestå av utstedelse av inntil 38,9 millioner felles aksjer i selskapet, og vil bli priset i sammenheng med markedet og vil bli gjennomført gjennom en akselerert bokbyggingsprosess som vil stenge 24. april 08:00. Resultatet ventes annonsert før Oslo Børs åpner onsdag 24. april.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også