REC fikk solgt 254.381.870 aksjer til 67 øre . Det gir selskapet brutto 170 millioner kroner i friske penger.Selskapet måtte gi deltagerne i emisjonen en rabatt på drøyt 10 prosent på tirsdagens sluttkurs på 75 øre.Jens Ulltveit-Moes Umoe AS ble tildelt 58.380.639 aksjer og etter emisjonen vil Umoe AS eie 583.840.870 REC-aksjer, tilsvarende en eierandel på 23 prosent.De nye aksjene fra den rettede emisjonen vil komme i handel 10. mai. Provenyet av den rettede emisjonen oppgis å bli brukt til engangs restruktureringskostnader på 3,7 millioner dollar for å bremse og stanse FBR-produksjon ved Moses Lake, med mindre det kinesiske markedet gjenopprettes.Selskapet vil også betale den resterende gjelden for Yulin JV-en på 3,1 millioner dollar og  og 5,2 millioner dollar til generelle selskapsformål.I tillegg til tirsdagens rettede emisjon vil selskapet raskt gjennomføre en emisjon på inntil 50.000.000 aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer pr. 9. april, som ikke var med i den rettede emisjonen, . Tegningsrettene vil ikke være omsettelige.Kursen blir den samme som i den rettede emisjonen og kan gi selskapet ytterligere 33,5 millioner kroner.