Rec Silicon vurderer å gjøre en rettet emisjon på opp til 254,38 millioner aksjer, tilsvarende 9,9 prosent av utestående kapital i selskapet, opplyses det i en børsmelding tirsdag.Kursen vil bestemmes i en akselerert bokbyggingsprosess, som begynner i dag kl 16.30 og avsluttes i morgen kl 08.00. Selskapet har hyret inn  Sparebank 1 Markets for å bistå selskapet i emisjonen. Minste tegningsbeløp er 100.000 euro, opplyses det.
Pengene vil benyttes til å styrke selskapets likviditetssituasjon inntil tilgang til det kinesiske polysilisium-markedet er tilbake. Selskapet har i senere tid vært utestengt fra det kinesiske markedet på grunn av  handelskonflikten i solsektoren mellom USA og Kina. REC sluttet ned 3,2 prosent
- Spesifikt vil provenyet brukes til (1) engangs restruktureringskostnader på 3,7 millioner dollar for å bremse og stanse FBR-produksjon ved Moses Lake, med mindre det kinesiske markedet gjenopprettes, (2) betale den resterende gjelden for Yulin JV-en på 3,1 millioner dollar, (3) og 5,2 millioner dollar til generelle selskapsformål, skriver Rec Silicon. Selskapet opplyser at det har mottatt vesentlige interesse fra både eksisterende aksjonærer og nye investorer i forbindelse med emisjonen. Jens Ulltveit-Moe har gjennom Umoe AS forpliktet seg til sin pro-rata andel, tilsvarende 40 millioner kroner. Ulltveit-Moe eier idag 22,95 prosent av Rec Silicon, og vil opprettholde denne eierandelen etter emisjonen.  til 75 øre tirsdag.