Rekordår for Thorbjørn Egner-arvingene

Millionene triller inn for arvingene etter Thorbjørn Egner. Utbytte halveres.

Arvingene etter Thorbjørn Egner kan si seg godt fornøyd etter regnskapsåret 2018.Thorbjørn Egner AS hadde ifølge årsregnskapet et resultat etter skatt på 5,48 millioner kroner, som er det høyeste siden selskapet ble opprettet, mot 5,30 millioner kroner året før.Egner er blant annet kjent for «Folk og røvere i Kardemomme by», «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Karius og Baktus».Driftsresultatet endte på 7,10 millioner kroner, mot 6,95 millioner kroner i 2017, mens inntektene beløp seg til 7,35 millioner kroner, mot 7,63 millioner kroner året før.Selskapets inntekter består i all vesentlighet i royalties fra Thorbjørn Egners bøker, teateroppstillinger og tekster.Forfatterens barn, Harald Egner, Bjørn Egner, Turid Olderheim og Hill Investering AS/v Marit Egner Engh, som var de største aksjonærene i selskapet ved utgangen av året, tok ut til sammen fire millioner kroner i utbytte i fjor, mot ni millioner kroner året før.Harald Egner er daglig leder i selskapet, som forøvrig ikke har noen ansatte.