Rentekurven bidro til svakere utsikter fra Wells Fargo

Wells Fargo var markant opp etter å ha slått estimatene på inntekter og inntjening, men snudde i minus etter svakere utsikter for netto renteinntekter.

Storbanken Wells Fargo, konsentrert på vestkysten i USA, var opp så mye som 2,2 prosent etter å ha startet kvartalsrapporteringen på Wall Street for første kvartal.Inntektene og inntjeningen falt mindre enn forventet, men etter en kommentar fra CFO John Shrewsbury tok aksjen en skarp U-sving, og var ned så mye som 3,5 prosent.I fremleggelsen av kvartalstallene sa Shrewsburry at netto renteinntekter er forventet å falle mellom 2 og 5 prosent i 2019, i forhold til året før. Estimatene var på forhånd på mellom minus og pluss 2 prosent.- Flere faktorer har bidratt til en endring i vår oppfatning inkludert en lavere absolutt rente, flatere rentekurve, strammere marginer som følge av et konkurransepreget marked med rikelig likviditet og oppadgående press på prisen på depositum.Hatt "gratis" innskuddBankene har i en lengre periode kunne nytt godt av å betale lite på depositumene fra kundene ¨sine, noe Wells Fargo nå indikerer er på vei til å gå mot slutten. Bloomberg meldte i mars at storbankene betalte svært lite i gjennomsnitt på innskuddene deres. Godt hjulpet av kontoer som ikke får renter i det hele tatt. USAs største bank, JP Morgan Chase betalte ifølge mediehuset kun 0,01 prosent i rente på depositumene.Konkurransen Wells Fargo viser til på depositum, kommer blant annet fra Goldman Sachs. Investeringsbanken gikk i fjor inn i markedet for forbrukslån, og betaler, i likhet med Norges forbrukslånsbanker, mye høyere renter på innskuddene. Ifølge Bloomberg betalte Goldman Sachs 2,3 prosent på innskuddene sine.Wells Fargo er ned 2,91 prosent til 46,36 dollar på en ellers sterk børs.