Rentene faller etter ECBs rentedom

Renten på de fleste amerikanske statsobligasjonene faller tilbake onsdag.

President of European Central Bank Mario Draghi speaks during a press conference following the Governing Council meeting in Frankfurt, Germany, Wednesday, April 10, 2019. (AP Photo/Michael Probst) Michael Probst
Børs
De amerikanske rentene trekker nedover onsdag etter at Den europeiske sentralbanken, med president Mario Draghi i spissen, opprettholdt sin pessimistiske tone hva gjelder vekstanslagene fremover i Europa.styringsrenten ble holdt uendret på 0,00 prosent.På forhånd var det ifølge Direkt Makro ikke ventet noen endring i styringsrenten.ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på minus 0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent.Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.ECB venter at nøkkelrentene blir værende på nåværende nivåer - i hvert fall ut 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for å sikre en fortsatt vedvarende konvergering av inflasjonen til nivåer som er under, men nær, to prosent på mellomlang sikt.I tillegg kuttet IMF tirsdag anslaget for global vekst til 3,3 prosent i år og 3,6 prosent neste år.Det er en nedjustering på henholdsvis 0,4 og 0,1 prosentpoeng fra IMFs oktober-prognosen, og en nedgang fra 3,6 prosent vekst i 2018.Rentemarkedet i USA virker dermed å ta høyde for noe lavere renter i tiden fremover etter de siste dagers nyheter.
3-månedsrenten stiger 0,5 basispunkter til 2,428 prosent.2-åringen faller 4,5 basispunkter til 2,311 prosent.5-åringen krymper 3,9 basispunkter til 2,272 prosent.10-åringen er ned 3,8 basispunkter til 2,462 prosent.30-åringen yielder nå 2,89 prosent, ned 2,4 basispunkter.