Riggselskap får på pukkelen «etter alvorlige brudd på regelverket»

Saipem får varsel om pålegg etter tilsyn med «Scarabeo8», en rigg omtalt som en av de mest attraktive i Nordsjøen.

Saipems rigg Scarabeo 8 slepes av Deep Sea Supplys Sea Bear og Sea Wolf 1. Foto: Deep Sea Supply

Forrige fredag ble oljeservicekonsernet Saipem tildelt en betydelig kontrakt for den halvt nedsenkbare boreriggen Scarabeo 8 med Wintershall på norsk sokkel.Én uke senere får riggen varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet etter at det er påvist alvorlige brudd på regelverket.Tilsynet ble utført da riggen var i avslutningsfasen av arbeidet med letebrønnen Froskelår, på oppdrag for Aker BP.Målet var å verifisere Sapeims styring av beredskap og materialhåndtering ombord, og i den forbindelse ble det avdekket det som beskrives som alvorlig brudd på regelverket.Det ble også avdekket at tidligere påviste avvik ikke hadde blitt korrigert, samt enkelte forbedringspunkter. Vil selgeKontrakten med Wintershall innebærer boring av inntil fire brønner på norsk sokkel til en dagrate som, av Bassøe Offshore, er estimert til 295.000 dollar. Riggmeglerhuset verdsetter den 2012-bygde sjettegenerasjonsriggen mellom 402 og 444 millioner dollar. - Det er en rigg som sannsynligvis flere av Nordsjø-aktørene ønsker seg, uttalte David Carter Shinn i Bassøe, i forbindelse med at Saipem skal ha et ønske om å selge riggvirksomheten. Les også: - De har definitivt noen attraktive rigger