Råvaregigantene fortsetter storoffensiven med å sikre seg tonnasje for frakt av råolje og oljeprodukter.Rederiene kan glede seg over stigende rater.
Clearlake Shipping, et datterselskap av sveitsiske Gunvor Group, har hyret inn danske D/S Nordens MR2-tankeskip «Nord Magic» på en ettårskontrakt til 14.950 dollar pr. dag, ifølge VesselsValue.  Vitol har for øvrig også leid inn to Aframax-råoljetankere i ett år til 21.000 dollar pr. dag, noe som tilsvarer en rateøkning på rundt 500 dollar pr. dag, fra slutninger gjort for en uke siden.
«Nord Magic» ble kjøpt fra Diamond S Shipping for 17 millioner dollar i fjor høst.Til sammenligning hyret Clearlake inn tre tilsvarende skip på ettårskontrakter i løpet av to dager i forrige uke til dagrater mellom 13.950 dollar og 14.250 dollar.Shell Product & Shipping har sikret seg LR1-tankskipet «Polar Cod» i ett år til 14.750 dollar dagen. Det er 250 dollar mer pr. dag en det Vitol måtte ut med for en tilsvarende kontrakt i forrige uke.Mens ratene på de lengre kontraktene er stigende, er det vesentlig tyngre i spotmarkedet. Mandag lå spotratene for Aframaxer på mellom 13.000 og 14.000 dollar. John Fredriksens tankrederi Frontline behøver 16.000 dollar for å gå i kontant break even. Flytende naturgassInnen markedet for frakt av flytende naturgass - LNG - er det også gjort flere lengre slutninger de siste dagene.Trafigura Beheer og Shell har tatt hvert sitt store LNG-skip fra BW på kontrakter med varighet på henholdsvis ni måneder og ett år. Ratene er på 85.000 dollar og 67.000 dollar pr. dag. Skipet Shell har leid er noe mindre, noe som kan forklare den lavere raten.Ifølge en melding mandag har TMS Cardiff Gas leid ut et LNG-skip til Vitol i en periode på 10 år. Raten her er foreløpig ukjent.Vitol skal også, ifølge VesselsValue, være den ukjente leietakeren av et skip fra John Fredriksens Flex LNG der varigheten er oppgitt til 12 måneder, og raten varierer med markedet.