Så mye dyrere har det blitt å bygge bolig

Det blir stadig litt dyrere å bygge bolig.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at byggekostnadene for boliger steg 0,1 prosent fra februar til mars. Arbeidskraftskostnadene var uendret, mens materialkostnadene steg 0,2 prosent.Kostnadsøkningen var 0,1 prosent for eneboliger av tre, det samme for boligblokker.Fra mars i fjor til mars i år steg byggekostnadene for boliger med 3,1 prosent. Arbeidskrafts- og materialkostnader økte hhv. 2,8 og 3,2 prosent i samme periode.Kostnadene for eneboliger av tre og boligblokker steg over året 3,1 prosent.Materialkostnadene steg hhv. 3,3 og 3,2 prosent for de to boligtypene det siste året.