Så stor andel sikret Salmar seg

Har mottatt aksepter for 2.343.511 aksjer. 

Børs

Den endelige opptellingen viser at SalMar har mottatt aksepter for 2.343.511 aksjer i Arnarlax, ifølge en børsmelding mandag.Det tilsvarer om lag 8,8 prosent av aksjene i Arnarlax.Etter oppgjøret vil SalMar samlet eie 16.775.792 aksjer i Arnarlax, tilsvarende om lag 63,03 prosent av aksjene, opplyses det.Oppgjøret er ventet å finne sted rundt 24. april 2019.Hele meldingen her

salmar
arnarlax