SalMar oppdaterer markedet etter feil

Ute med oppdatert resultat om antall aksjer i Arnarlax.

Børs

SalMar er ute med et korrigert resultat vedrørende selskapets kontanttilbud om å erverve de resterende aksjene i Arnarlax AS. Det skjer etter at det er blitt oppdaget at det forelå en feil i tellingen av mottatte aksepter, opplyses det.Det korrigerte resultatet er at SalMar har mottatt aksepter for 2.006.630 aksjer i Arnarlax AS (tidligere kommunisert 2.343.511 aksjer), tilsvarende cirka 7,54 prosent av aksjene i Arnarlax.Etter oppgjøret vil SalMar samlet eie 16.438.911 aksjer i Arnarlax, tilsvarende cirka 61,77 prosent av aksjene, opplyses det.DNB Markets opptrer som finansiell rådgiver og mottaksagent i forbindelse med tilbudet. 

salmar
arnarlax
Nyheter
Børs