Selger Belships-aksjer til Teigen

Frode Teigen har over 75 prosent, etter at blant andre Carl Erik Steen cashet inn.

Da akseptperioden utløp ved stengetid på Oslo Børs fredag, viste foreløpige tall at Kontrari AS og Kontrazi AS hadde mottatt aksepter for i alt 12.444.589 aksjer i Belships knyttet til sitt pliktige tilbud på alle Belships-aksjer, går det frem av en børsmelding .Etter fullført bud vil de to selskapene eie 132.898.787 Belships-aksjer, tilsvarende rundt 75,9 prosent.I en separat børsmelding skriver Belships at aksjonærer som representerer 7,11 prosent av aksjene hadde akseptert budet.Eieren av Kontrari AS og Kontrazi AS er Frode Teigen, styremedlem i Belships.TidligereStyremedlem og primærinnsider Carl Erik Steen har i dag akseptert tilbudet fra Kontrari AS og Kontrazi AS for 220.000 av sine aksjer i Belships til kurs 7,00 kroner, går det frem av en børsmelding.Han fikk dermed 1,54 millioner kroner for aksjene.Den tidligere shippingtoppen i Nordea eier etter gjennomføringen 49.154 aksjer i Belships.