Shearwater GeoServices får mer jobb

Shearwater GeoServices er ifølge en børsmelding blitt tildelt en kontrakt fra Oljedirektoratet for seismikkinnhenting og full dataprosessering.Selskapet har tidligere gjennomført 2D-studier for Oljedirektoratet, som vil bli utgangspunkt for videre arbeid. Studiet begynner i tredje kvartal 2019 og har en varighet på én måned.GC Rieber Shipping eier 20 prosent av Shearwater GeoServices.