Shell hyrer inn Sveaas-duo

To ankerhåndterere sikrer lengre oppdrag. 

Mens periodemarkedet for PSV-er har tatt helt av som følge av en ventet knapphet på tonnasje til sommeren, går det lengre tid mellom hver gang en AHTS blir hyret inn på kontrakter med mer enn to-ukers varighet.Mandag har imidlertid Christen Sveaas’ offshorerederi Viking Supply Ships blitt tildelt lengre kontrakter for to av sine ankerhåndterere på britisk sokkel av oljegiganten Shell.Det fremgår av en oversikt fra Westshore Shipbrokers.«Brage Viking» og «Njord Viking» skal bistå med støttetjenester for Diamond Offshores halvt nedsenkbare borerigg «Ocean Endeavor». Varigheten er oppgitt til 45 dager pluss opsjoner. Oppstart er 18. april.Dagraten er ikke kjent. Riggen som ble ferdigstilt tilbake i 1976 starter på et toårig oppdrag for Shell på britisk sokkel i mai.